جزییات مناقصه/مزایده
 

آگهی تجديد فراخوان انتخاب مشاور (مرحله ارزیابی کیفی) دي ماه 1397

استان:‌
شماره آگهی :‌97-9
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
معاونت :‌مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
شروع مناقصه :‌1397/10/01
پایان مناقصه :‌1397/10/15

شرح اگهی

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات (بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)در نظر دارد پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) به مشاوران واجد صلاحیت به مشروح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه مشاورانی که تمایل به شرکت در این مناقصه دارند دعوت می‌گردد جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی مشاوران از تاریخ 01/10/97 تا تاریخ 06/10/97 در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای امور فنی و اجرایی این شرکت مراجعه نموده و مدارک خود را نیز از تاریخ 08/10/97 تا پایان وقت اداری مورخ 15/10/97 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم و رسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشایی و ارجاع به کمیته فنی پاکات ساعت10صبح روز يكشنبه مورخ 16 /10/97 و مهلت زمان بررسی استعلامها توسط کمیته فنی حداکثر تا تاریخ 20/10/97 خواهد بود . 1- موضوع خدمات مشاوره : بازنگری گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک صنعتی صائین قلعه. 2- ارائه گواهینامه صلاحیت حداقل پایه 3 در رشته محیط زیست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . 3- رشته یا زمینه تخصصی مشاور : مطالعات ارزیابی زیست محیطی و ارائه حداقل دو مورد تاییدیه از کمیته ماده 2 سازمان حفاظت محیط زیست کشور طی 3 سال گذشته . الف) نام و نشانی کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به نشانی : خیابان خرمشهر- بالاتر از میدان فاتح- روبروی پارک میثم تلفن تماس: 4-33770023 ب) انجام ارزیابی کیفی( RFQ) همزمان با تهیه فهرست بلند مشاوران مطابق تاریخهای اشاره شده در بالا صورت خواهد گرفت. ج) جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی با در دست داشتن معرفی نامه و گواهینامه صلاحیت و همچنین ارائه فیش واریزی به مبلغ 327.000 ریال بابت هزینه اسناد و ارزش افزوده آن به شماره حساب 2175672504008 با شناسه 1900030685 بانك ملی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) بنام شركت شهركهاي صنعتي استان زنجان اقدام فرمایید. د) هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

فایل وجود ندارد