جزییات مناقصه/مزایده
 

اجرای پروژه

استان:‌
شماره آگهی :‌216/?
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
معاونت :‌اجرایی
شروع مناقصه :‌1400/3/4
پایان مناقصه :‌1400/3/17

شرح اگهی

Base64