تصاویر گالری
 

بازديد معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان زنجان


تاریخ: 1399/11/23